دسته بندی ها

امنیت و آرامش سواحل زیبا و بی نظیر خلیج فارس باعث شده که آبزیان متنوع از جمله لاک پشت های دریایی در آن زندگیکنند ، دو نوع خاص از لاک پشت دریایی در جزیره کیش وجود دارد لاک پشت نوک دار و لاک پشت سبز.علاوه بر این در قسمت جنوبی [...]

لاک پشت های دریایی کیش ، جاذبه ای از جنس طبیعت