دسته بندی ها

ماه محرم در کیش ...

ماه محرم در کیش ...

با آمدن محرم حال و هوای خاصی بر کوچه و خیابان ها  ، تا دل مردم کل ایران حاکم می شود .

کیش هم از این موضوع مستثنی نیست . یکی از مکانهایی که در ماه محرم برای عزارداران حسینی در کیش در نظر گرفته شده به لطف آقای  " حمید سرلک  " و بانیان کسبه مجتمع پردیس ، در میدان پردیس واقع شده است .

هر شب در ماه محرم از ساعت 10:30 میزبان عزاداران خواهد بود . مراسم با سخنرانی " حاج آقا طباطبایی " شروع خواهد شد و بعد با سینه زنی و گاهی با راه انداختن دسته زنجیر زنی ادامه خواهد داشت . 

و در آخر با پذیرایی از عزارداران مراسم تمام خواهد شد .